Empati, kultur och spegelneuron

Eva Bojner Horwitz

Sammanfattning


Olika kulturaktiviteter såsom dans, musik och teater kan påverka vår förmåga till att känna ökad empati. Upptäckten av spegelneuronen har hjälpt oss att förklara varför spegling av andras rörelser, mimik och uttryck kan stimulera oss så som om vi själva gjorde dem. När vi betraktar empati utifrån en kroppslig förståelse betyder det att vår närvaro i våra kroppar spelar in för att skapa empatiska förutsättningar. Den motoriska spegelneuronaktiviteten är länkad till våra emotioner vilket gör att vi på olika sätt kan träna upp empati genom dans och annan rörelseaktivitet. I artikeln förklaras spegelneuronens betydelse för denna typ av inlärning, och olika metoder för att forska kring kulturens betydelse i utveckling av empati beskrivs.


Nyckelord


Dans, Embodiment, Empati, Kultur, Spegelneuron

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!