Svenskt Palliativt Nätverk – SPN. Med hjälp av ett nyhetsbrev och en hemsida sprids information om palliativ vård över yrkes- och organisationsgränserna

Sylvia Sauter, Carl Johan Fürst

Sammanfattning


SPN som startade 2002 är ett nyhetsbrev som har personal med intresse för palliativ vård som målgrupp. Nyhetsbrevet är elektroniskt, månatligt och kostnadsfritt. Syftet med nyhetsbrevet är att sprida relevant och aktuell information om palliativ vård och idag nås drygt 3400 e-postadresser av nyhetsbrevet. SPN utgör en del av det Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV. Innehållet rör i huvudsak information om forskning, utvecklingsarbete, icke kommersiella kurser och utbildningsaktiviteter samt sammanfattningar av aktuella och relevanta avhandlingar och uppsatser, tips om seminarier, diverse artiklar ochlänkar till TV- och radioprogram. På SPN:s hemsida finns länkar och pdf-filer av rapporter, äldre nyhetsbrev mm. Nyhetsbrevet innehåller inte reklam.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!