Etiska utmaningar i livets slutskede

Daniel Brattgård

Sammanfattning


Den medicinska kunskapsutvecklingen under de senaste decennierna har lett till nya utmaningar av etisk karaktär för hälso- och sjukvården. Denna artikel tar sin utgångspunkt i en etik, som har ett tydligt kliniskt perspektiv. Sex nya utmaningar diskuteras, där alla kräver en djupare etisk reflexion i hälso- och sjukvården i allmänhet och inom palliativ vård i synnerhet.

 

Artikel kommenterar också det s.k. brytpunktssamtalet ur ett annorlunda perspektiv. Det handlar inte främst om information. Det är en fråga om kommunikation. Edgar Dales Cone of Learning inom pedagogiken kan ge denna kommunikation en djupare innebörd, där fokus blir att hjälpa patienter och deras familjer att ta in, behålla och orientera sig utifrån insikten att livet närmar sig sitt slut.


Nyckelord


Etik, medicinsk kunskapsutveckling, etisk analys, etisk rond, brytpunktssamtal

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!