Bär inom mig en karta jag inte kan tyda - om existentiella och religiösa frågor i livets slut

Daniel Brattgård

Sammanfattning


De existentiella och religiösa frågorna vid livets slut har på senare år fått en allt större uppmärksamhet inom hälso- och sjukvården. I många dokument betonas vikten av att uppmärksamma patienters existentiella och andliga behov. Men tyngdpunkten har ofta legat på de existentiella frågorna, medan de religiösa frågorna fått stå i bakgrunden.

I denna artikel diskuteras både de existentiella och de religiösa frågorna ur ett mer kliniskt perspektiv. Jag vill belysa det nära sambandet mellan livsfrågor och trosfrågor. Det avgörande är inte de intellektuella lösningarna på frågan efter livets mening eller Guds existens. Det avgörande är mötet med andra människor och mötet med Gud.


Nyckelord


Existentiell, religiös, sedd, bekräftad

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!