Existentiell kris – varför behöver den beforskas?

Peter Strang

Sammanfattning


När man drabbas av obotlig sjukdom uppstår en existentiell kris som har stor betydelse för patientens livskvalitet. Den existentiella krisen handlar om att de stora utmaningarna i livet ställs på sin spets: frågor om döden, meningslösheten, ensamheten och människans fria val. Inom den palliativa vården kan man ofta behandla fysiska symtom och man har även blivit duktigare på psykosociala frågor. Däremot är de existentiella frågorna fortfarande stressande. Av detta skäl har min forskningsgrupp fokuserat på studier rörande den existentiella kris som uppstår när en patient och hans familj står inför sin egen förestående död. Vi har också studerat vilka faktorer som är stödjande, respektive försvårande för bearbetningen av en existentiell kris, som ofta färgas av den underliggande dödsångesten.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!