LAH 50 år

Gunnar Carlgren

Sammanfattning


LAH Linköping startade 1962 som landets första hemsjukvård med utgång från sjukhus. Under 90-talet fick organisationen sin nuvarande omfattning med palliativ vård i hemmet, palliativ slutenvård, hemrehabilitering och avancerad hemsjukvård med internmedicinsk inriktning.  Östergötland blev unikt i Sverige genom att hela länet har tillgång till palliativ hemsjukvård och avancerad hemsjukvård. LAH Linköping tar ett befolkningsansvar och vårdar 25% av alla som avlider i Linköping. De unika erfarenheter som gjorts i den avancerade hemsjukvården har inte tagits tillvara i kommunaliseringen av hemsjukvården. Den demografiska utvecklingen i vårt land och bristen på slutenvårdsplatser har en logik som förutsätter framtida utbyggnad av avancerad hemsjukvåd.


Nyckelord


LAH; avancerad hemsjukvård; palliativ hemsjukvård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!