Specialiserad palliativ hemsjukvård i Sverige och möjligheterna att tillhandahålla detta även i glesbygd

Bertil Axelsson

Sammanfattning


Starten i Sverige för den palliativa hemsjukvården beskrivs liksom ett par exempel från norra Sverige där man har erfarenheter av att tillhandahålla palliativ hemsjukvård bortom 30 minuters enkel bilresa. I glesbygd är förutsättningarna för framgång nära samarbete med lokalt baserad hälso- och sjukvårdspersonal i form av distriktssköterskor, distriktsläkare och kommunala hemsjukvårdsteam. Dessutom ett proaktivt förhållningssätt med planering för vad som kan tillstöta. Det är viktigt att såväl patienten och närstående som involverad personal får ta del av hur det är tänkt och vad som kan göras i olika situationer. Utmaningen för den specialiserade palliativa vården är att göra sin specifika kompetens tillgänglig för de palliativa patienter som verkligen behöver den oavsett avstånd, var man vårdas eller diagnos.

 

This study describes the early development of specialized palliative home care in Sweden. Examples from northern Sweden are presented where the catchment areas extend beyond 30 minutes travelling time. The key elements in sparsely populated areas are collaboration with local district nurses and general practitioners and proactive planning for emergencies that may occur. These plans include informative dialogue with patients, their families, as well as locally involved staff. The challenge for specialized palliative medicine is to be available to everyone in need regardless of distances, site of care, and diagnosis.

 

A complete English language version of this paper is found at pp. 193-199. see: here


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!