Palliativ vård och omsorg på Tre Stiftelsers boenden.

Håkan Johansson, Maria Engman

Sammanfattning


Struktur i verksamheten och kompetens hos medarbetaren är viktiga förutsättningar

för att säkra kvalitén i mötet med den döende inom äldreomsorgen.

Vi arbetar med en modell för utveckling som säkrar och utvärderar kvalitén. Vi tar fram årsplaner och årsberättelser med fokus på strukturen, processerna och resultaten.

Som stöd i detta arbete använder vi oss av det palliativa registret.


Nyckelord


Palliativ vård, Äldreboende, Utvecklingsråd, Fördjupat uppdrag, Salutogen

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!