Palliativ - en begreppsanalys

Ingela Henoch

Sammanfattning


Begreppet palliativ används för vård av döende personer, men vad kännetecknar palliativ vård? Syftet med studien var att tydliggöra begreppet palliativ. En begreppsanalys genomfördes med sökningar i ordböcker och annan litteratur. Avgränsande attribut för begreppet palliativ var att kurativ behandling inte är meningsfull, den huvudsakliga uppgiften är att lindra, varken skjuta upp eller påskynda döden, att ha en öppen kommunikation om patientens förestående död, en helhetssyn på patienten, stödja patienten att leva så aktivt som möjligt att upprätthålla hoppet, att erbjuda stöd till familjen under patientens sjukdom och efter dödsfallet, och att erbjuda stöd till personalen. Palliativ vård ges tillpatienter med en obotlig sjukdom och målet är patientens livskvalitet och en värdig död. Modellfall formulerades för att förtydliga begreppet.

Nyckelord


Palliativ vård; hospice; begreppsanalys

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!