I Roslagens famn Avancerad hemsjukvård i Norrtälje

Marie Therese Kraft, Salme Marjattta Karjalainen

Sammanfattning


Förenade Care ASiH Roslagen är en liten ASiH- verksamhet i en till ytan stor kommun. Den stora utmaningen är att hålla god kvalitet trots långa avstånd, dåliga vägar och vädrets makter. Tack vare envisa Rospiggar med kompetens, personliga egenskaper och lokalkännedom klarar man detta. Både patienter och anhöriga är mycket nöjda med den vård och bemötande de får från vårdteamet.


Nyckelord


Anhöriggrupp, ASiH, Förenade Care, Norrtälje, Palliativ vård, Roslagen

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!