"Slutenvård i hemmet" - ASIH Långbro Park, nu och i framtiden

Magnus Bäcklund, Ing-Britt Cannerfelt, Fredrik Sandlund

Sammanfattning


ASIH Långbro Park är en av landets största enheter för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). I Stockholm har ASIH-uppdragets medicinska insatser delats upp i ”Heldygnsvård” och ”Enstaka insatser”. I starten var ASIH mest till för döende cancerpatienter, men verksamheten vid ASIH Långbro Park har kommit att omfatta lika delar cancer som andra diagnoser, främst hjärt- och lungsjukdomar. Kärnan i verksamheten är ännu palliativ vård, men patienter kan vårdas i ASIH även vid mindre framskriden sjukdom, om behov finns av ASIH’s ”avancerade” insatser. Flera förändringar av sjukvården sker i Stockholm just nu. Vårdvalsreformen, som från 15 januari 2013 inkluderar ASIH, och uppförandet av Nya Karolinska Solna ger en förskjutning från slutenvård till öppenvård, inklusive ett breddat uppdrag för ASIH.


Nyckelord


avancerad specialiserad hemsjukvård, palliativ, cancer, Stockholm

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!