Palliativa rummet, där evidensbaserad kunskap och forskning blir lättillgänglig

Magdalena Andersson, Berit Seiger Cronfalk

Sammanfattning


Vårdalinstitutet är en nationell miljö för forskning och utveckling inom vård och omsorg. Förutom forskning och forskarutbildning förs dialoger kring vetenskaplig kunskap samt förmedling av kunskap. Målsättningen är att kunskapsspridning av forskningsresultat samt praktiknära lärande ska ske med interaktiv informationsteknik. Avsikten med Vårdalinstitutets tematiska rum är att sprida lättillgänglig evidensbaserad kunskap inom områden av relevans för personal, patienter, anhöriga och andra intresserade involverade i vård och omsorg. Det palliativa rummets huvudsyfte är att sprida kunskap inom palliativ vård och omsorg ur fysiska, psykiska, sociala och existentiella perspektiv. Till det palliativa rummet finns studieplaner framtagna. Det arbetsplatsförlagda lärandet främjas av att forskningsresultat presenteras på ett begripligt sätt. Implementering av forskningsresultat ska bidra till att utveckla evidensbaserad och humanistisk vård och omsorg.


Nyckelord


Evidensbaserad kunskap; webbaserat; palliativ vård; lättillgänglig

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!