Bildterapi i palliativ vård

Pia Hane-Weijman

Sammanfattning


Internationella studier visar att bildterapi vid behandling av cancersjuka kan ge möjlighet till stärkt immunförsvar, smärtlindring, och bearbetning av psykiska problem som är en konsekvens av patientens sjukdomstillstånd. För patienten och den närstående ges också en möjlighet till bearbetning av existentiella frågor om liv och död, möjlighet till fördjupad insikt och höjd livskvalitet. Det finns flera direkta beröringspunkter mellan den palliativa vårdens inriktning mot att bedriva aktiv helhetsvård och bildterapins skapande karaktär. Denna studie utgår från ett projekt där bildterapi prövades och utvärderades för svårt sjuka personer och deras närstående vid ett hospice. Tydligt upplevde bildterapeut, personal och ledning att bildterapin gav patienter och närstående en möjlighet att vistas i en fristad där det friska hos patienten lyfts fram.


Nyckelord


bildterapi; palliativ vård; smärtlindring; Psykologisk stöd; holistisk vård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!