Den försäkringsmedicinska bedömningen i gränssnittet mellan medicin, försäkring och arbetsliv

Elsy Söderberg

Sammanfattning


Under de senaste åren har ett antal interventioner genomförts för att förbättra handläggningen av sjukskrivningsärenden inom hälso- och sjukvården och inom Försäkringskassan. I samband med en sjukskrivning ska läkaren som medicinskt sakkunnig i relation till Försäkringskassan och andra aktörer avge en objektiv bedömning rörande patienten. Den försäkringsmedicinska utredningen liksom aktivitetsförmågan ska översättas till arbetsförmåga i ett specifikt arbete eller till den reguljära arbetsmarknaden. Det finns implikationer till förbättringar i sjukskrivningspraxis samt behov av mera teoretisk forskning inom området. During the last years several interventions have been applied to enhance improvement in practice. An important task of physicians are to establish a diagnosis, assess the reduction in functional capacity associated with the disease and relate this information to the patient’s work tasks or to any job available at the labour market. The concept and framework especially in relation to a work life perspective need to be developed to facilitate practice. More theoretical research is warranted.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!