Könsmönster i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Nina Esfahani, Maria Larsson, Sylvia Määttä, Aina Granath

Sammanfattning


Flera studier har identifierat könsskillnader inom hälso- och sjukvården gällande såväl bedömning som åtgärd. Kvinnor har en signifikant högre sjukfrånvaro och uppger en sämre självskattad hälsa. Föreliggande studie granskar könsmönster i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen före och efter en pedagogisk intervention på två vårdcentraler. Resultatet visade att kvinnor sjukskrevs i genomsnitt dubbelt så ofta som män på båda vårdcentralerna före intervention. Däremot observerades inga signifikanta skillnader inom rehabiliteringsprocessen. Ett förändrat könsmönster observerades på båda vårdcentralerna efter interventionen, någon statistiskt säkerställd effekt av interventionen kunde dock inte påvisas. En fördjupning och vidare forskning krävs för att utreda effekten av denna pedagogiska intervention. Resultat av denna studie visar att läkarens kön i relation till patientens inte hade någon betydelse för sjukskrivningen.


Nyckelord


könsmönster, rehabilitering,vård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!