Våldsutsatta kvinnor drabbas av långsiktiga negativa ekonomiska konsekvenser

Sven Trygged, Ebba Hedlund, Ingemar Kåreholt

Sammanfattning


Utsatthet för våld kan medföra långvariga konsekvenser. Studien tar upp långsiktiga ekonomiska konsekvenser för våldsdrabbade kvinnor med fokus på behovet av försörjningsstöd. Den sammanfattar två registerstudier som undersökt den ekonomiska utvecklingen för 6085 kvinnor 18-64 år som utsatts för våld som krävt sjukhusvård. Gruppen jämförs med 55 016 kvinnor i befolkningen. Analyser görs med logistiska regressioner. Utsatthet för våld ökar risken för långvariga negativa ekonomiska konsekvenser både för kvinnor med och utan barn. Lågutbildade kvinnor löper störst risk att råka ut för våld men alla som drabbas löper en väsentligt förhöjd risk att behöva försörjningsstöd. Den förhöjda risken kvarstår upp till tio år efter vårdtillfället.


Nyckelord


kvinnovåld; ekonomi; socialtjänst; försörjningsstöd; social exklusion

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!