Finns särskilt utsatta grupper för dödsfall i trafiken?

Bjarne Roland Jansson, Marlene Stenbacka

Sammanfattning


 

Har ungdomar med en problematisk uppväxt en ökad risk att senare i livet drabbas av dödsolyckor generellt och trafikolyckor i synnerhet? En kohort av cirka 49 000 unga män i åldern 18-20 år som mönstrade 1969/70 i Sverige har följts i 35 år. Familjeförhållanden, psykisk och fysisk hälsa samt socialt beteende och dödsfall i skador har analyserats med hjälp Cox regression och Hazards Ratios (HR). Analyserna visar att den totala dödligheten i skador har en tydlig koppling till sociala riskfaktorer med en väsentligt reducerad medellivslängd för personer med många riskfaktorer, varav trafiksektorn ingår. Resultatet torde bekräfta den bild som finns hos dem som arbetar med ungdomar inom kommuner och landsting. Det är dock motiverat att problemet ägnas mer systematisk uppmärksamhet både av föräldrar och ansvariga myndigheter och organisationer.


Nyckelord


Alkohol, riskgrupper, riskbeteende, skador utan uppsåt, trafikolyckor

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!