En förtjänt patient

Katarina Jacobsson

Sammanfattning


Läkare förväntas tjäna patienten på ett fördomsfritt och medicinskt korrekt sätt. Det hindrar dock inte läkare och övrig sjukvårdspersonal från att ha synpunkter på huruvida patienten förtjänar vård. Denna motstridighet dryftas utifrån fältanteckningar från en kardiologisk klinik. Genom att rikta sökljuset mot vilka omständigheter som poängteras av personalen när de diskuterar patienter, visar analysen hur patienter framställs som mer eller mindre förtjänta av vård. Vidare argumenteras för fler observationsstudier av vardagliga situationer som komplement till vinjettstudier där man söker identifiera individuella egenskaper eller ”faktorer” och fastställa hur de varierar med bedömningar och beslutsfattande. Ett situationellt perspektiv visar att moraliska bedömningar konstrueras i samspel med andra och att individuella egenskaper inte enkelt kan sammankopplas med vissa typer av bedömningar och beslut.


Nyckelord


förtjäna, patient, sjukvård, beslutsfattande, observationer

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!