Hälsokommunikation på modersmål – gör den någon skillnad? Etablering, utveckling och utvärdering

Katarina Löthberg, Björn Fryklund, Ragnar Westerling, Achraf Daryani, Martin Stafström

Sammanfattning


Invandrares hälsa är sämre än totalbefolkningens. Jämlik hälsa är en nationell målsättning. Kan en hälsokommunikativ intervention påverka nyanlända flyktingars och invandrares hälsa? Denna artikel beskriver hur hälsokommunikatörsverksamheten etablerats, utvärderats och spridits. Forskningsprojektet IMHAd – Impact of Multicultural Health Advisors – har med hjälp av en longitudinell kohortstudie försökt ta reda på om verksamheten har effekt på målgrupperna. Resultatet av studiens folkhälsodata presenterassummariskt och artikeln avslutas med en reflektion kring hälsokommunikatörernas möjligheter att få genomslag på målgruppernas hälsoutveckling


Nyckelord


Migration och hälsa; hälsokommunikation; irakiers hälsa; IMHAd

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!