Bättre vård och roligare jobb med kreativ omsorg

Kerstin Elisabet Hamre, Karin Zingmark

Sammanfattning


Projekt Musik och rörelse ägde rum mellan 19 mars och 3 december 2008 i Arvidsjaur i samverkan mellan Arvidsjaur kommun och Norrbottens läns landsting. Deltagare var äldre som bodde på på två äldreboenden samt en grupp äldre i eget boende med stöd av hemtjänsten. Syftet var att genom kultur skapa aktivitet för deltagarna samt undersöka kulturens betydelse som verktyg inom äldreomsorgen. Deltagarna uttryckte sin uppskattning, var på gott humör, påfallande nöjda, trygga och belåtna. Nyfikenhet och intresse för fler kulturaktiviteter väcktes, nya bekantskaper gjordes och självförtroendet stärktes. För personalen bidrog musik- och rörelseträffarna att de kom de äldre närmare. De äldre öppnade upp sig och blev kontaktbara på ett sätt personalen tidigare inte hade upplevt. Musik och rörelseaktiviteter blev en väg till kommunikation.


Nyckelord


dans; demens; äldre; fokusgrupper; motion; musik; skalor

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!