Styrning och ansvar inom statsförvaltningen

Bo J.A. Haglund

Nyckelord


debatt;styrning; ansvar; statsförvaltning;Marmot-kommissionen

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!