Smuts – fara eller skydd? En studie av svenska provinsialläkares och allmogens skilda uppfattningar om hygien under sent 1800-tal.

Annelie Drakman

Sammanfattning


I svenska provinsialläkarrapporter från 1850-1900 beskrev läkarna hur smutsig allmogen var och vilka problem de hade med att få dem att tvätta sig. Denna artikel undersöker orsakerna till dessa skilda uppfattningar om renlighetens betydelse och presenterar tesen att allmogen hade en motsatt syn på sambandet mellan renlighet och hälsa jämfört med provinsialläkarna – de ansåg en ren kropp vara naken, utsatt och värnlös mot skadliga krafters inflytande. Allmogen ansåg istället att sjukdom främst orsakades av förkylning, och var därmed motvilliga till att tvätta sig med kallt vatten och till att släppa in frisk luft i sina stugor, båda åtgärder provinsialläkaren ofta föreslog som en del i sjukdomsbehandlingen.

Nyckelord


Läkare; Landsortsbefolkning; Renlighet; Sjukdomsorsaker; Konflikter

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!