Den ljusare sidan av livet - sjukhusclowner inspirerar barn och föräldrar

Lotta - Linge

Sammanfattning


Syftet med föreliggande studie var att försöka nå fram till en djupare förståelse för sjukhusclownernas arbetet genom att beslysa den psykologiska betydelse som clownarbetet fått för några barn i olika åldrar och deras föräldrar. Frågan var vilka aspekter som stärkte bilden av gynnsamma clownmöten och vilka aspekter som innebar begränsningar i clownkontakten? Forskningsstudiens kvalitativa design byggde på ett antal intervjuer. SAmmanfattningsvis visade studien att barn och föräldrar var samstämmiga i att glädjen och skratten gav fritt spelrum för den ljusare sidan av livet och ingav hopp om förbättring. Samtliga barn och föräldrar såg värdet av att kunna avledas och distraheras från svåra sjukdomstillstånd och få pröva nya kreativa möjligheter i magiska situationer. Studien diskuterade vidare om och hur clownmöten var lämpliga, exempelvis hos döende barn, nyopererade barn, hos barn med rädsla för det annorlunda, eller hos yngre tonåringar.

Nyckelord


sjukhusclowner; barn och föräldrar; glädje; hopp; värde; begränsningar

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!