Politiskt styrd kunskapsutveckling eller kunskapsstyrd politik. Vad vill vi ha?

Bo J.A. Haglund

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!