Existentiell osäkerhet ökar sårbarheten för psykisk ohälsa –analys av hälsosamtal bland vuxna asylsökande och kvalitativa intervjuer med flyktingar

Solvig Ekblad, Julia Lindgren, Maria Asplund, Bo Burström

Sammanfattning


Syftet var att sammanställa de hälsosamtal som erbjuds asylsökande och andra immigranter på familjeanknytningsbakgrund med avseende på psykisk ohälsa och sjukvårdsbehov i relation till deras tidigare upplevelser av hot och våld samt separation. Studiens andra del gällde intervjuer med flyktingar som fått uppehållstillstånd och avsåg att belysa personens upplevelse av tiden som asylsökande och omhändertagandet i vården. Resultaten från 555 journaler visar på att en hög andel asylsökande och Övriga (huvudsakligen anhöriga) anger symptom på psykisk ohälsa. Endast en mindre andel av dessa får adekvat uppföljning. Intervjuerna speglade betydelsen av omgivningens stöd och anpassningsaktiviteter för den psykiska hälsan. Ur socialmedicinskt perspektiv är det grundläggande att skapa förutsättningar för trygghet och säkerhet för nyanlända i vårt land, för att möjliggöra återhämtning.


Nyckelord


asylsökande; flyktingar; hälsosamtal; psykisk hälsa; hälso- och sjukvård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!