Ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige?

Curt Hagquist

Sammanfattning


Analyser av tre olika dataset visar att den självskattade psykiska hälsan bland äldre ungdomar i Sverige som helhet var väsentligt sämre under det senaste decenniet än under 1980-talet. Ökningen bland 15-16 åringar har dock planat ut under senare år och vänts i nedgång. Trenderna för pojkar och flickor följer delvis skilda mönster. Dataunderlaget för yngre ungdomar är mer begränsat och trenderna är mindre entydiga. Självmordstalet bland 16-24 åringar har fluktuerat från år till år men har sett över tid som helhet varken ökat eller minskat. Många frågetecken finns att räta ut om barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige, framförallt avseende förskolebarn och barn i låg- och mellanstadieåldern. Tidstrender liksom den psykiska hälsans determinanter bland barn och ungdomar bör uppmärksammas.


Nyckelord


psykisk hälsa, ungdomar, trender, Sverige

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!