Psykosvård mitt i samhället – en beskrivning av en nätverksmodell

Marie Askerstam, Maria Sundvall

Sammanfattning


Sedan psykiatrireformen 1995 har det förts en diskussion om brister i psykiatrin vad gäller innehåll och kvalitet. Artikeln beskriver en modell med samverkan mellan kommun och landsting, som byggts upp för att tillgodose psykiatrisk vård och en tillfredsställande social tillvaro för patienter med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Den resonerar också kring i vilken mån den här modellen kommer de mest utsatta till godo och hur den påverkas av förändringar i styrsystem.


Nyckelord


psykiatri; socialtjänst; psykiatrireform;psykisk funktionsnedsättning; samverkan; rehabilitering; case management

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!