Varför glömmer Swärd bort vissa hemlöshetsperspektiv?

Jan Halldin

Sammanfattning


Professor Hans Swärd vid Socialhögskolan i Lund har skrivit boken "Hemlöshet", vars första upplaga kom ut 1998 och den andra 2008, utgiven av Studentlitteratur.

 

I förordet till den andra upplagan skriver Swärd att han vill "göra en rejäl omarbetning och uppdatering av boken" samt "ge en översiktlig beskrivning av hemlöshetsfrågan utifrån olika perspektiv."


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!