Folkhälsoarbetet behöver idéburna organisationer

Jan Linde

Sammanfattning


När vi vill skapa goda livsvillkor för medborgarna är de frivilliga organisationerna extra viktiga. Åtta av tio svenskar är någon gång under livet aktiva i frivilligt idéburet arbete. Just nu utför fem av tio en ideell insats om minst 14 timmar i månaden. I detta ligger en stark kraft som behövs för befolkningens hälsa. Det finns två sätt att se på detta: Samhällseffekten av den ideella insatsen har stor betydelse för många av de faktorer som medverkar till hälsa. De som är engagerade mår också bättre vilket i sig är ett uttryck för god folkhälsa

Nyckelord


civlisamhälle, ideella sektorn

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!