Arbetsförmåga och anställningsbarhet i teori och praktik

Kerstin Ekberg

Sammanfattning


Bedömning av arbetsförmåga och anställningsbarhet är centrala uppgifter för välfärdsaktörerna då en person blir sjukskriven. Bedömningarna har betydelse för den enskildes fortsatta förutsättningar att bibehålla en plats i arbetslivet. I artikeln diskuteras vilka svårigheter som uppstår i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i samband med bedömningar av arbetsförmåga och anställningsbarhet inom ramen för de regelverk som gäller.


Nyckelord


återgång i arbete; välfärdssystem; arbetsplats; kommunikation

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!