Medicin på kulturens villkor

Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson

Nyckelord


etnologi, medicin, kultur, etnografi, kulturanalys

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!