Kan en kortkurs i mindfulness ge långtidseffekt och sänka stressnivån?

Ylva Liander Ankarcrona, Hugo Norell, Åsa Sandberg, Åsa Wulfsberg, Ann Frodi

Sammanfattning


Forskningen inom mindfulness baseras på relativt långvariga behandlingsprogram (såsom MBCT och MBSR (båda ca 8 veckor) och DBT (ofta flera år)). Föreliggande undersökningen hade två huvudsyften. Syftet i studie 1 var att undersöka om en 4-dagarskurs i mindfulness kunde ge ökning av mindfulness och minskad stressnivå direkt och efter 5 månader. Syftet i studie 2 var att undersöka vilka personliga förändringar kursen gav. Deltagarna i mindfulness-kursen jämfördes med en matchad kontrollgrupp. Resultaten i studie 1 visade att kursdeltagarna fick en signifikant högre mindfulness-poäng vid uppföljningen 5 månader efter kursen jämfört med kontrollgruppen, men inte direkt efter avslutad kurs. Jämfört med kontrollgruppen hade kursdeltagarna en signifikant lägre stressnivå direkt efter kursen och 5 månader senare. I studie 2 framkom personliga förändringar som delades upp i 3 huvudgrupper: I) mindfulness, II) stressreduktion III) övriga positiva effekter.

The study had two main purposes. The first study investigated whether a brief 4 day mindfulness course would lead to an increase in mindfulness and a decrease in the level of stress immediately and 5 months later. The second study investigated what personal changes the course led to. The participants in the mindfulness course were compared to a matched control group. The first study showed that the participants´ mindfulness score was significantly higher at follow-up 5 months later in comparison with the control group. In the second study the participants reported personal changes which were subdivided into three main groups i e I) mindfulness II) stress reduction III) additional positive effects.


Nyckelord


Mindfulness; stressreduktion; kortvarig kurs; medveten närvaro; uppmärksamhetsmeditation

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!