Att skapa sig själv genom psykiatrin. Ett etnologiskt perspektiv på självskadares identitetskonstruktioner.

Anna Johansson

Sammanfattning


Artikeln behandlar menings- och identitetsskapande kring självskadande. Fokus ligger på hur internetforum möjliggör gemenskap mellan personer som skadar sig själva, samt hur detta inbegriper gränsdragningar gentemot andra grupper. I synnerhet diskuteras det kritiska förhållningssätt till psykiatrin som utgör norm i sammanhanget. De specifika bilder av psykiatrin som konstrueras i detta sammanhang analyseras som ett nödvändigt villkor för identitetsskapande och tydliggörande av gemenskapen på forumen.

 

This article is about the production of meaning and identity in relation to self-harm. It focuses on the ways in which online self-harm communities are created and used, as well as on the categorisations and distinctions inherent in the construction of community. The critical framing of psychiatry, strongly normative in this context, is of particular interest here. It is suggested that such a construction of psychiatry should be understood as a means for constructing identity and for strengthening the sense of community o

Nyckelord


självskadebeteende, psykiatri, skära sig, internet, identitet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!