Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - en vägledning för sjukskrivning

Elsy Söderberg

Sammanfattning


”Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – en vägledning för sjukskrivning” ska utgöra en struktur för interorganisatorisk samverkan mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan samt för kommunikation med en patient i samband med en sjukskrivning. I denna artikel diskuteras införandet av beslutsstödet samt vad som kommuniceras alternativt inte kommuniceras i läkarintyg till Försäkringskassan. Generellt har sjukskrivningstiderna blivit kortare efter att beslutsstödet införts. Information som relaterar till patientens arbetsplats och till en kvarstående arbetsförmåga förekom sparsamt och på samma nivå som innan beslutsstödet infördes. I samband med att vägledningar, som ska ge en interorganisatorisk struktur implementeras är det angeläget att beakta de olika perspektiv och tolkningsramar som tillämpas i berörda organisationer.


Nyckelord


Beslutsstöd;hälso- och sjukvård;försäkringskassa;kommunikation

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!