Forskargruppen, konferensprogrammet och akademisk utbildning

Lars-Gunnar Hörte, Bjarne Jansson, Leif Svanström

Sammanfattning


Gruppen etablerades 1967 vid Lunds universitet och flyttade 1980 till Karolinska Institutet. Arbetet inleddes med epidemiologiska studier av alla skador i lokalsamhället som underlag för olika lokala interventionsexperiment. En viktig del var uppbyggnaden av ett "surveillance system" inom sjukvården. Arbetet resulterade i etableringen av ett WHO Collaborating Center och ett internationellt säkerhetsfrämjande program med beteckningen "Safe Communities". Parallellt startades utbildningsprogram både på master-och forskarnivå och uppbyggnad av ett konferensprogram, vilket inspirerade många utländska forskare att söka sig till gruppen. Härigenom vidgades gruppens forskning till att omfatta skador som ett globalt fenomen. Gruppen består av tre sektioner. Framhållas kan metodutveckling vid användning av tidsserieanalyser, utveckling av planerings- och utvärderingsinstrument, analyser av säkerhetsarbetet, våld mot kvinnor, skador bland särskilt utsatta grupper, samhällsekonomiska effekter av skador och prevention, innovationssystem för ökad säkerhet, sociala skillnader och skador och satsningar på vissa länders specifika skadeproblem.


Nyckelord


saknas

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!