Att utveckla inifrån verksamheten

Anna-Lena Perdahl

Sammanfattning


I artikel beskrivs hur man kan utveckla en praktik utifrån en modell som fått namnet interaktiv verksamhetsdokumentation (IVD). Konstruktionen och utprövningen av modellen baseras på en interaktiv forskningsdesign. Modell bygger på teoretiska överväganden om skillnader mellan hur vi tänker om och hur vi genomför vårt arbete. Den verksamhet i vilken testning och utveckling av modellen genomfördes var en familjecentral. Modellen gav personalen möjlighet att planera och genomföra utvecklingsprocessen inom ramen för sin egen verksamhet.


Nyckelord


familjecentral; verksamhetsutveckling; reflektion; mentala modeller; Interaktiv verksamhetsdokumentation

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!