Folkhälsan måste sättas i första rummet - statlig satsning krävs

Guldbrand Skjönberg, Leif Svanström

Sammanfattning


Vi har sedan länge vant oss vid att Sverige ligger stadigt placerad i topp-tre när det gäller folkhälsa mätt som medellivslängd. Nu är det flera länder som passerat oss. De svenska kvinnorna ligger på 13:e plats och de svenska männen på 7:e plats. Detta måste uppmärksammas! I vårt land finns inte längre någon minister med benämningen folkhälsominister. Detta är ett av många uttryck för att folkhälsofrågorna inte längre prioriteras på det sätt som är önskvärt och nödvändigt. I statsrådsberedningen ligger ett samordnings­ansvar för alla departement liksom för EU-frågorna. Folkhälsofrågorna kräver breda insatser och ett engagemang från snart sagt alla samhällssektorer och departement liksom ett samarbete på internationell bas. Vi föreslår förstärkta insatser inom folkhälsan och att det politiska ansvaret för folkhälsofrågor, med eller utan en särskild folkhälsominister, flyttas till statsrådsberedningen.


Nyckelord


folkhäsa; folkhälsopolitik; nationell samordning; tvärsektoriell samverkan

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!