Motala – fortfarande en säker kommun

Kent Lindqvist

Sammanfattning


Denna redovisning beskriver kortfattat 25 år av säkerhetsfrämjande arbete i Motala kommun. Utifrån en kvasiexperimentell studiedesign har såväl effekt- som processutvärderingar genomförts, liksom kost-effekt och kost-benefit analyser av interventionen. Resultat från den inledande kartläggningen 1983/84 visade på en årlig skadeincidens motsvarande 118,9 per 1 000 invånare fördelade på skadetyperna hemolycksfall (35%), idrotts (18,9%), arbets (13,7%), trafik (12,8%) och övriga olycksfall (19,5%). Den årliga samhällskostnaden för skadorna uppgick till 116 miljoner kronor. Efter två års förebyggande arbete fram t o m 1989 hade skadorna minskat med 13% och det var de medelsvåra skadorna som minskat mest (41%). Den samhällsekonomiska kostnaden hade samtidigt minskat med nästan 21 miljoner kronor per år. Därefter har det skadeförebyggande arbetet alltjämt fortgått i kommunen och skadorna, med vissa fluktuationer, fortsatt att minska – totalt med 37% under studieperioden 1983-2008.


Nyckelord


långsiktig utvärdering; Säker och trygg kommun; WHO Safe Community

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!