Det nationella programmet för skadeförebyggande arbete – uppgång och fall

Guldbrand Skjönberg

Sammanfattning


Under 20 år fanns ett nationellt program för skadeförebyggande arbete i Sverige. Det byggdes upp inom Socialstyrelsen under 1980-talet. Bakgrunden var de tankeströmmar om en förändrad roll för hälsosektorn som då hade introducerats av WHO på en konferens i Alma-Alta 1978. Programmet hade en tvärsektoriell approach och hade ett nära samarbete med forskarvärlden, nationella myndigheter, lokala och regionala organ samt frivilligorganisationer. Programmet flyttades från Socialstyrelsen till det nybildade Folkhälsoinstitutet 1992 och vidare till Räddningsverket 2002. År 2006 avvecklades det. I artikeln beskrivs programmets verksamhet, liksom de stora svårigheter som hör samman med tvärsektoriell samverkan. Trots att programmet lagts ner har det satt sina tydliga avtryck inför det fortsatta skadeförebyggande arbetet främst i vårt land, men även internationellt.


Nyckelord


tvärsektoriell samverkan; nationella program; olycksfallsskador; management; skadeprevention

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!