Hög förekomst av sömnproblem och trötthet hos flyktingar på SFI: konsekvenser för inlärning och hälsa

Tina Eriksson-Sjöö, Solvig Ekblad, Göran Kecklund

Sammanfattning


Sextiosju flyktingar (52 % män och 48 % kvinnor), som påbörjat svenska för invandrare (SFI) besvarade Karolinska sömn- och återhämtningsformulär och som var översatt/tillbakaöversatt till arabiska. Insomnirelaterade sömn­besvär var extremt hög hos deltagarna och liknar svenskt referensmaterial som har symtom på utbrändhet. Utbrändhet är en dold stressfaktor för ohäl­sa och försvårar SFI-inlärning, inträde på arbetsmarknad och övrig integra­tion i det svenska samhället. Hälsofrämjande flyktingmottagandet behöver utveckla och kvalitetssäkra metoder, t ex kognitivt beteendeinriktad hälso/ sömnskola som förebygger och tidigt upptäcker nyanlända flyktingars sömn-och koncentrationssvårigheter. De hinder som finns för nyanlända flyktingar att ta sig in på arbetsmarknaden måste tas på allvar, för att den politik med fokus på ”arbetslinjen” som regeringen för ska ha effekt.


Nyckelord


flyktingar, sömn, trötthet, hälsa, introduktion, SFI

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!