Personligt ansvar och prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Karl Persson

Sammanfattning


Under senare år har det diskuterats om vi bör införa ansvarskänsliga institutioner i prioriteringsarbetet inom hälso- och sjukvården. Ett argument mot detta är att vår hälsa ytterst är bestämd av sociala determinanter vilka är utanför vår kontroll. Detta gör att vi inte är ansvariga för vår hälsa och därmed är det inte rättvist att hålla oss ansvariga för densamma. Mitt syfte med denna artikel är att visa att detta tilltalande argument inte är fullt så övertygande som det först verkar.


Nyckelord


Sociala determinanter; ansvarskänsliga institutioner; fri vilja; ursäkter; Marmot

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!