Etiska aspekter av osäker vetenskap och vaccinkontroverser: konstruktivistiska bidrag

Morten Sager

Sammanfattning


Utifrån exemplet vaccinkontroverser undersöker denna artikel två sätt på vilka konstruktivistiska studier kan bidra till etiska analyser av forskning. För det första kan de ifrågasätta vissa idealiserade föreställningar om vetenskap som på sikt riskerar skapa orealistiska förväntningar och skuldbelägga processer och aktörer, framför allt vad gäller förekomsten av osäkerheter och sociala faktorer. För det andra kan konstruktivistiska studier klarlägga hur bilder av vetenskapen inte enbart är en fråga om att beskriva verkligheten utan lika mycket en strategisk kamp för resurser och utrymme. Detta kräver att skillnaden mellan analytikerns distanserade position och aktörernas konkurrrensutsatta verklighet beaktas. Båda dessa motstridiga förhållningssätt behövs för att bättre förstå aktörernas föreställningar om vetenskap


Nyckelord


vaccinkontrovers, konstruktivism, förväntningssociologi

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!