Konstkultur för ett hälsosamt åldrande

Britt-Maj Wikström

Sammanfattning


Konstkultur såsom musik, dans, bild och litteratur är inte enbart att betrakta som förströelse, utan är viktiga inslag i debatt om kultur och hälsa. I dagens forskning finns belägg för att konstkultur ugör en viktig faktor för psykisk och fysisk hälsa, inte minst för äldre. Att vara nöjd med livet på äldre dagar beror med säkerhet på många skiftande faktorer varav konstkultur utgör en viktig del. Inom forkningen finns kontrollerade interventions studier som visar att samtal som genereras av konstbilder kan påverka kroppsliga och mentala funktioner i gynnsam riktning. Konstkultur bidrar till positiva upplevelse, vilket uttrycks av äldre i termer av; att fångas av en skönlitterär berättelse eller ett musikstycke ger en positiv känsla. Biblioteksbesök och konstkultur gör livet meningsfullt och utgör en källa till glädje.

The purpose of this study was to examine the importance of aesthetic forms of expression, meaning music, dance, paintings and literature in later life. During the last years the humanistic functions of aesthetics have been a most important part in debate on health. Results revealed aesthetic forms of expression were important for elderly individuals in promoting successful aging. Several examples are presented showing positive effects in controlled intervention studies, physically and psycologicallt. The aesthetic forms of expressions contribute to physical and intellectual activities, as well as to interaction with other people. Aesthetic experiences were related to feelings of timelessness and spacelessness, and serve as sources of gratification. 


Nyckelord


Musik; dans; bild; hälsa; äldre

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!