Sociala relationer, socialt deltagande och hälsa bland äldre

Sven Erik Wånell, Neda Agahi, Carin Lennartsson, Jenny Österman

Sammanfattning


Sociala relationer och ett socialt deltagande är viktiga i sig men är också betydelsefulla för hälsan samt möjligheten att klara vardagen. De allra flesta äldre är aktiva och har ett socialt umgänge. Bristande sociala relationer kan således inte betraktas som ett omfattande problem, men är givetvis ett stort problem för den som drabbas. Bland många äldre finns det ett intresse av att i någon form fortsätta vara aktiv och socialt delaktig, trots sviktande hälsa. För att göra detta möjligt är det viktigt med ett samhälleligt stöd. Artikeln avslutas med en diskussion om vad som kan göras för att underlätta för dem som har bristande sociala relationer, och hur ett socialt umgänge och tillgång till socialt stöd kan bevaras högt upp i åren.

Social relations and social participation are important in themselves, but also central when it comes to health and the ability to manage everyday life. Most older persons are socially active, with different kinds of social engagements. Consequently, social isolation is not a wide-spread problem, although it may be a severe problem for those affected. Many older persons want to remain active and socially engaged despite worsening health. Societal support is important for facilitating participation and informal meetings. The article ends with a discussion about measures for assisting the socially isolated and how social relations and access to social support can be maintained into advanced ages.


Nyckelord


allra äldsta, sociala relationer, socialt deltagande, hälsa,

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!