Hälsosamtal med 75-åringar i hemmet - en viktig del av distriktssköterskans förebyggande arbete

Helena Sherman, Anita Karp, Susanne Söderhielm Blid, Sven Erik Wånell

Sammanfattning


Stockholms läns landsting erbjuder alla 75 åringar förebyggande hembesök i form av ett hälsosamtal. Att endast ett erbjuds har varit en anpassning till vad som är möjligt att genomföra, ekonomiskt och personellt. Distriktssköterskan avgör utifrån sin kompetens om det behövs uppföljning, antingen genom nytt besök i hemmet, bokad tid på vård­centralen eller per telefon. Uppföljningen har ofta föranletts av medicinska behov, mindre ofta för att den äldre behövt stöd av andra skäl, sociala och existentiella. De äldre har vanligen bedömt samtalet som värdefullt. Distriktssköterskan har fått möjlighet att lära känna sina patienter och etablera en relation som är viktig för framtida kontakter. Hemmiljön underlättar, det är den äldres ”hemmaplan” och möjliggör en dialog kring t.ex. att förebygga risker i hemmet och utemiljön.

Stockholm County Council offers preventive health dialogues to all 75 year olds in their homes. As a result of financial and staffing constraints the recommendation is for only one home visit per person. The district nurse makes a professional decision if follow up is needed e.g. a new home visit, telephone contact, or visit to the health centre. The reason for follow up was more often medical than for providing social or existential support. The elderly people generally evaluated the health dialogue as worthwhile. The district nurse saw it as an opportunity to get to know her patients and establish a good basis for future contact. Meeting in the person’s own home facilitates a dialogue concerning prevention of risks both in the home and outside


Nyckelord


hälsopromotion; förebyggande hembesök; hälsosamtal; distriktssköterskor; äldre

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!