Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter

Göran Dahlgren

Sammanfattning


Denna skrift om ”Vård på lika villkor – drivkrafter och motkrafter” belyser på basis av socialmedicinska samt andra vetenskapliga och erfarenhetsbaserade analyser hur olika sjukvårdspolitiska beslut påverkar sociala skillnader i hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och kvalité. Speciellt uppmärksammas effekterna av den marknadsorientering och privatisering som präglar utvecklingen av sjukvården i många landsting och Vårdval Stockholm i synnerhet. Den belyser också vad som bör göras för att stärka en hälso- och sjukvårdspolitik som på allvar vill främja en bättre och jämlikare vård och hälsa.

Skriften har utarbetats inom ramen för Gemensam Välfärds Vårdnätverk i Stockholm och är ett led i dess verksamhet för att främja en god behovsbaserad hälso-och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen. Gemensam Välfärd (GV) är ett politiskt oberoende nätverk. Information om verksamhet, skrifter och aktuella arrangemang finns på GVs hemsida http://www.gemensamvalfard.

 

This article elucidates how different health care policies promote or obstruct equity in health care within a Swedish context. Special attention is paid to the effects of market oriented reforms and privatization within the primary health care system in Stockholm county. Certain policy options for promoting equity in health services are also highlighted. Research findings in particular in the field of social medicine, evaluations and well documented experiences gained constitute the base for the findings presented.

This article is part of the work carried out within the politically independent network Our Common Welfare (“Gemensam Välfärd”). Financial support has also been provided by the Workers Labour Union in Stockholm.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!