En skola för alla! - Om barns och ungdomars rätt till delaktighet

Peg Lindstrand, Jane Brodin

Sammanfattning


Denna artikel fokuserar på de strävansmål som finns när det gäller alla barns rätt till en skola/utbildning med kvalitet. Samhällsförändringar påverkas genom politiska beslut som styr tilldelningen av resurser och detta i sin tur strukturerar stora delar av den livsmiljö som finns runt barn och unga. Är ”en skola för alla” en utopi eller en framtida verklighet? Vi vill i denna artikel lyfta fram frågan eftersom vi anser att det handlar om den värdegrund som hela vårt samhälle vilar på.
This article focuses on the goals concerning children’s rights to obtain school/education of good quality. The changes in society are influenced by political decision-making and related to financial resources and this will in its turn structure the major parts of the living conditions for children and adolescents. Is a school for all an utopia or is it a future reality? In this article participation in a school for all is highlighted. We consider this issue important and that it deals with the whole value-systems our society is based on.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!