Hälsopolitiska planer och skeenden i Landstinget Västernorrland 1978 – 2004

Hjördis Rooth Möller, Barbro Forslin, Ella Sohlberg, Roland Andersson

Sammanfattning


Landstinget Västernorrland antog, under perioden 1978–2004, fem länsövergripande hälsopolitiska planer. Artikeln belyser planerna och hur förändringar i synsätt på folkhälsoarbete över tid kommit till uttryck i dessa. Genom att beskriva och tolka de västernorrländska planerna vill författarna bidra till ökad förståelse för ett föränderligt folkhälsoarbete. Författarna har, i skilda roller, arbetat med folkhälsofrågor i Västernorrland under den beskrivna perioden.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!