Fysisk träning och stressrelaterad ohälsa

Ingibjörg H. Jonsdottir, Agneta Lindegård

Sammanfattning


Fysisk träning har diskuterats som en viktig del i förebyggande och till och med behandling av stress och stressrelaterad ohälsa. Det finns sedan en tid tillbaka en mängd evidens för att regelbunden fysisk träning kan påverka utvecklingen av en rad olika sjukdomar som är kopplade till livsstil, inklusive stress. Exempel på sådana är hjärtkärlsjukdomar och typ-2 diabetes. Stressrelaterad mental ohälsa i form av psykisk utmattning, ofta förenad med depression, ångest och minnes- och koncentrationssvårigheter har blivit vanligare och forskningen tyder på att fysisk träning även i sådana fall kan vara effektiv som behandling. De bakomliggande mekanismerna är delvis okända men det finns vetenskapligt stöd för att fysisk träning kan ha liknande effekter på hjärnan som antidepressiv läkemedelsbehandling.
Physical exercise has been discussed to be beneficial for prevention and treatment of stress-related diseases. Treatment studies for related diagnoses such as depression exist and exercise has in some cases been shown to have similar effects as pharmeceutical treatment. The underlying mechansims are also suggested to be similar

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!