Stress och minnesfunktion

Ingibjörg H. Jonsdottir, Susanne Ellbin

Sammanfattning


Kognitiva funktioner har visats kunna påverkas av stress och det är välkänt att strukturer i hjärnan involverade i minnesfunktion kan direkt påverkas av stresshormoner. Det finns ett antal studier som visar att patienter som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa uppvisar en försämrad kognitiv förmåga, bland annat försämrad minnesfunktion. Klinisk erfarenhet bekräftar att patienter med utmattningssyndrom ofta upplever att kognitiva nedsättningar är bland det mest besvärande symtomen. Det är angeläget att mer forskning görs inom detta område så att större hänsyn till kognitiv funktion kan tas när det gäller utredning, behandling och rehabilitering av patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa.
Increased psychosocial stress, observed during the last years is mainly reflected in increased mental illness. Cognitive function has been shown to be affected by psycosocial stress and it is well known that brain structures involved in memory processes are vulnerable to long-term stress.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!